Reklamasjon

Har de leverte produktene mangler, ber vi om at du kontakter forhandleren produktene ble kjøpt hos.

Retningslinjer for innmelding av reklamasjon:

  • Vårt ordrenummer
  • Kontaktperson, adresse og telefonnummer
  • Beskrivelse av reklamasjonen og legg gjerne ved bilde
  • Synlig skade eller mangler på produktet skal meldes inn før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak jmf. NS 8409. Varslingsplikt dersom produktet har synlig feil eller mangler.
  • Transportskader må være anmerket på fraktbrev. Dersom skade ikke er anmerket, må dette dokumenteres i form av bilder, før reklamasjonen kan behandles av oss.

NB! Dersom det skulle vise seg at reklamasjonen ikke skyldes feil eller mangler påført av oss, men heller feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil et eventuelt fremmøte bli fakturert. Er du i tvi, anbefaler vi deg å studere den informasjonen som er lagt ut på vår side ”Forvaltning, drift og vedlikehold”, før du melder inn din reklamasjon.

Send inn din reklamasjon her:

reklamasjon@h-vinduetbauge.no